Mitt Plåt AB logotyp

Takläggning

Illustration av takläggning

Den mest hållbara typen av plåttak som brukar användas i Sverige är det dubbelfalsade plåttaket. Det går även under namnet "bandtäckning". Ett bandtäckt tak är den tätaste typen av plåttak, och passar utmärkt på både fristående bostadshus, industrilokaler, och andra typer av byggnader. Minsta rekommenderade lutning är endast 6 grader, och taket kommer med en ytskiktsgaranti från tillverkaren på 25 år.

Montering av dubbelfalsat plåttak måste alltid utföras av en yrkesman, då det kräver särskilda kunskaper. Alla våra takläggare har utbildningen och yrkesbeviset för detta.

Vi erbjuder också vanliga korrugerade plåttak, samt takläggning med plåtpanna i bland annat tegelprofil, och olika trapetsprofiler.

Takbesiktning

Behöver du kontrollera skicket på ett tak? Det är särskilt viktigt om du planerar att sälja, eller överväger att köpa, en fastighet så klart. Men det är ingen dum idé att göra en takinspektion med några års mellanrum oavsett. På så vis kan man förebygga eventuella risker i god tid, och undvika att de hinner utveckla sig till verkliga problem.

Vi erbjuder både utvändig och invändig takbesiktning, kostnadsfritt. På så vis får du veta om något kan behöva lagas eller förebyggas, och inom vilket tidsspann. Om vi har några förslag på åtgärder så får du givetvis en offert på det samtidigt, så att du har all information du behöver.

Illustration av takbesiktning

Plåtarbeten

Illustration av plåtarbeten

Vi utför plåtarbeten mot beställning - det mesta är möjligt. Några exempel på vanliga uppdrag är:

  • Tillverka och byta skorstensbeslag.
  • Tillverkning av ventilation - kanaler, kåpor, med mera.
  • Fönsterbleck i valfri dimension och färg.
  • Taksäkerhet - snörasskydd, takstege, väggstege, livlinefästen, nockräcken, etc.
  • Avvattning - hängrännor och stuprör, till exempel.

Takskottning

Behöver du takskottning i Sundsvall/Timrå med omnejd? Vi är erfarna och licensierade takskottare, med erfarenhet av både stora, plana industritak och höga hus inne i stadskärnan med de särskilda utmaningar det innebär.

Vi skottar både plåttak och tegeltak, oavsett lutning, och vi gör det på ett säkert sätt. Du kan vara trygg med att vi inte bara är rädda om oss själva och materialet i ditt tak, utan också att vi säkerställer så att inga förbipasserande riskerar få snöras eller istappar över sig medan vi arbetar.

Illustration av takskottning